Ajakan Taika Oy Oiva-raportti.

Oiva-raportti on elintarvikehuoneistojen viranomaistarkastuksista saatava, julkistettava asiakirja. Se kertoo kuluttajalle tarkastuksen aikana tehdyistä havainnoista kuten yrityksen hygieenisestä tasosta ja tuotteiden turvallisuudesta.

Asteikko ja tulos. Hymiöitä on neljä: Oivallinen, Hyvä, Korjattavaa ja Huono. Mitä leveämpi hymy, sen paremmin elintarviketurvallisuusasiat ovat ravintolassa, myymälässä tai teollisuudessa. Tarkastuksen tulos määräytyy sen perusteella, mikä on tarkastettujen kohtien heikoin arvosana. Raportti voi siis sisältää usean oivallisen tuloksen, mutta yhden korjattavan, jolloin tarkastuksen tulokseksi tulee Korjattavaa. Vuodesta 2016 alkaen Oiva-raportin tulosta avataan lisäämällä raporttiin tarkastettujen asioiden määrä ja niiden tulos numeroin.

Parhaimman hymyn saamiseen edellytetään vain lain noudattamista. Tarkastuksen tulos määräytyykin huonoimman arvosanan mukaan siksi, että elintarviketurvallisuus voi heikentyä tai vaarantua jo yhdestä epäkohdasta. Yhdelläkin epäkohdalla voi olla kuluttajalle suuri merkitys. Katsomalla myös kaikkia tarkastustuloksia ja lukemalla sanalliset Oiva-huomiot saa tarkemman kuvan yrityksen elintarviketurvallisuuden tasosta.

Jos tarkastettu yritys on saanut jostakin asiasta arvosanan Korjattavaa tai Huono, tekee valvoja aina yritykseen uuden tarkastuksen. Uusintatarkastuksen jälkeen julkaistaan uusi Oiva-raportti, jossa näkyvät mahdolliset muutokset arvosanoissa.